TJ SOKOL DUBEČ

SOUČASNOST

Česká obec sokolská (ČOS) je v České republice čtvrtým nejpočetnějším občanským sdružením, jehož téměř 190 000 členů se dobrovolně věnuje sportům, pohybovým aktivitám v oddílech sokolské všestrannosti a kulturní činnosti, především ve folklórních a loutkářských souborech.

Antická idea kalokagathie rozvinutá dr. Miroslavem Tyršem a jeho následovníky dala základ společenskému hnutí, které se spojilo se vznikem a dalšími osudy českého (československého) státu. Sokol byl čtyřikrát zakázán nebo ve svojí činnosti omezen válkami nebo totalitními režimy. Přežil v zahraničí, v komunitách krajanů ve všech kontinentech světa.

V roce 1990 byl znovuobnoven. Navázal na programové tradice, spojené s výchovným ovlivňováním člověka odpovědného za sebe, za obec, za demokratický stát. Česká obec sokolská modernizuje, při vstupu do nového století, svůj program. Bude podporovat sportovní výkony ve zhruba šesti desítkách sportů, které jsou v ČOS organizovány. V gymnastice, házené, basketbalu, v judu i v atletice vykazují sokolští sportovci ligovou až reprezentační úroveň. ČOS zabezpečuje nové sporty, jejichž příkladem může být akrobatický rokenrol s tituly mistrů světa.

Nejpočetnější složkou ČOS je odbor sokolské všestrannosti, ve kterém se vytváří program pohybových aktivit a rekreačních sportů pro všechny lidi, včetně zdravotně postižených. Sokolské organizace v župách a v jednotách významně ovlivnily rozšíření humanitárního běhu Terryho Foxe v České republice, která zaujímá, spolu s Kanadou, v počtu účastníků čelné místo na světě.

Vyvrcholením činnosti ČOS je všesokolský slet, společensko-sportovní přehlídka veškeré činnosti za šest let. I XIII. všesokolský slet v roce 2000 byl výrazem historické kontinuity a zařazení současného Sokola do kontextu vývoje sportu pro všechny ve světě.

1990 - Po změně politické moci v našem státě, která začala revolucí 17.11.1989 se začalo s obnovením Sokola - Dubeč. Bylo třeba co nejdříve ustanovit výbor, aby se mohlo v práci pokračovat. Dne 6.6. se ohlásilo ČOS, že Sokolská jednota Dubec je obnovená. 15.6. Byla uspořádána po velmi dlouhé době řádná valná hromada, na které se představil nový výbor Sokola. Jak se později ukázalo, pracoval jen dočasně. Proto se ujali všech potřebných funkcí ti starší: Starosta - Marie Krej čárková, náčelník -Antonín Šturma, dále bratři a sestry Cajthaml, Veselý, Hávová, Trafmová, Kreuzerová, Hoffmanová a další.V tomto roce vyšel zákon o navrácení majetkových práv. Proto si naše jednota hned podala žádost o svůj majetek. Neprobíhalo všechno dobře.

1992 - Sestra Krejcárková začala cvičit se žáky. Významný sokolský rok.

130. let založení Sokola dr.Tyršem

170. let narozeni J.Fugnera

160. let narození dr. Tyrše

400.let narození J.A.Komenského

Nejdůležitější - 80. let založení Sokola Dubec Jednota se chystá oslavovat založení,ale přitom může svůj sál využívat pouze 1 hodinu týdně. Na 20.6. je připraveno 1. soudní řízení o majetek.

1993 - Soudní jednání se protahuje, jednota mění obhájce. Žádost o navrácení majetku se zamítá. Naše jednota se cítí poškozena, protože z toho důvodu nemohli od žactva vybírat příspěvky. Také neměli, kde cvičit, přestože v roce 1931 pracně postavili svoji sokolovnu.

1994 - Vyvrcholením tohoto roku byl XII. Všesokolský slet. Z Dubce na něm cvičí Věrnou gardu: br. Cajthaml, br. Veselý, ses. Krejcárková, ses. Ko­sová, ses. Kreuzerová. V Dubci nebyl uvolněn sál pro nácvik. Sokolové si však nenechají ujít svůj velký svátek „ SLET". Podalo se odvolání ve věci sokolského majetku . 2.5. se předala smlouva panu Zahálkovi pro pohostinství v sokolovně. 18.5. soud vynesl rozsudek, aby byl sokolský majetek Sokolu vrácen. 28.8. je konečně majetek předán. Vyžádá si mnoho financí na opravy. Vrácení sokolského majetku se týká sokolovny, pohostinství a hřiště. Od župy jednota dostala 80 000 Kč, za které se nechal opravit plot, vysekat všechen plevel, zasklít okna, opravit střechu a na balkoně opravit zábradlí. 7.10. naše jednota veřejně oslavila navrácení. Na oslavě zacvičily cvičenky Sokola Vinohrady pod vedením sestry Schneiderové. Hlavním pořadem byly ukázky z XII. všesokolského sletu: Věrná garda, Karneval a vtipný pořad Slepice. Na oslavách se byli podívat: ministr vlády Igor Němec, br. ing. Mirek Šťastný - člen konfederace politických vězňů. Dále br. starostu Sokola Vinohrady, br. starostu Zupy Jana Podlipného, ses. místonáčelnici ČOS, br. Peštu náčelníka Sokola Vinohrady, br.ing.Maňase tajemníka župz, br. starostu ústředí Čs.sokolstva v zahraničí br. Fialu s chotí.

1995 - 24.2. se konala volba nového výboru na Valné hromadě. Novým starostou se stal br. ing. Milan Procházka, který po zvolení převzal další vedení schůze.1.4. se žákyně zúčastnily oblastních závodů, kde se jako družstvo umístily na 2. místě a postoupily do Pražského přeboru.Za Sokol Dubec jeli do Plzně na oslavy 50. výročí osvobození od fašismu cvičenci a cvičenci Věrné gardy. Na tuto oslavu přijel premiér Klaus. Na slavnosti bylo desetitisíce lidí. Plzeň této oslavy využila k veřejnému cvičení 7.5..Dubec cvičila ve Věrné gardě. Bratr vzdělavatel Veselý připravil zájezd do Klobuk, kde se uctila památka Jana Maliperta. O prázdninách se instalovalo celé nové plynové topení, které se pod správou br. starosty ing. Procházky dokončilo v září. Po rozsáhlé rekonstrukci bylo otevřeno pohostinství v sokolovně. Škola, která nevlastní tělocvičnu chodí cvičit do sokolovny. Ta je jí k dispozici denně od 8 - 16 hodin, dále má možnost užívat i hřiště.

1996 - Cvičební rok se zahájil táborákem, opékáním vuřtů a závoděním žáků. Připravovaly se závody ve sportovní gymnastice, kterých se nakonec zúčastnily tři závodnice. V únoru se pořádají tradiční Šibřinky.Sokl Vinohrady pořádal Majáles, na kterém vystupuje Věrná garda. Ve dnech 21. - 23. 6. se koná 1. sokolská gymnaestráda v Praze na Malé Straně v Tyršově domě. Vystoupení: Věrná garda, rodiče s dětmi, Polonéza, skladba COS, ukázky sportů a další. 28.3. připravila sestra Krejcárková veřejnou cvičební hodinu žákyň. Děvčata zacvičily na žíněnce, ukázaly aerobik, cvičení s šátečky, gym­nastická prostná a přeskok přes kozu.

1997 - Uplynulo již 85 let od založení Sokola Dubec. Výročí se důstojně oslavi­lo. Žákyně předvedly krátké cvičební ukázky, přednesy i zpěv. Na pozvání jednoty přišli br. ing. Maňas, tajemník župy a br. ing. Šilhán, ekonom župy.20.6. pořádalo Brno veřejné cvičení. Z Dubce jeli br. Cajthaml, ses. Kreuzerová a ses. Kosová.V prosinci se pořádala dětská Mikulášská besídka, na které vystoupili rodiče a děti. Starší žákyně předvedly krátké gymnastické sestavy.

1998 - Rok byl zahájen jako obvykle táborákem. V únoru se mohli všichni přijít pobavit na Šibřinky, kde se soutěžilo o nejlepší masky.Tělocvičná jednota Sokol Dubec, v zastoupení br. starostou ing. Milanem Procházkou, požádala město Prahu o finanční pomoc, kterou Praha pro tento rok vyhlásila na obor tělovýchovy a sportu. Vše se podařilo a Sokol Dubec získal finanční dotaci na výstavbu tenisového hřiště. Hned v červenci se začalo se stavbou. 2.10. se oslavilo výročí 80 let vzniku Československé republiky.

1999 - 13.6. bylo pořádáno Župou středočeskou Jana Podlipného veřejné cvičení v Liberci, kde cvičí i naši.Naší jednotě se podařilo vybudovat tenisové hřiště. Otevření připadlo na červen. Slavnostní akt proběhl za přítomnosti starostky naší obce Dubec paní Aleny Svobodové, dále starosty Župy J. Podlipného br. ing. Šilhána, ředitele školy a dalších hostů. Hlavní zásluhu na této akci má bratr starosta Sokola Dubec ing. Milan Procházka, který všechno řídil.

2000 - Konají se přípravy na XIII. Všesokolský slet, cvičit se bude Věrná garda. Cvičení pod Sokolem Dubec se rozšiřuje, jsou různorodé nabídky,které mohou uspokojit hodně zájemců.